پروژه محله ما

سازماندهی درخواستهای محله محور با محوریت مساجد

دو فیلم ذیل یکی راجع به گردش پیام محله ما هست و گزارش دوم گزارش ویژه فعالیت کاربران را توضیح می دهد.

فیلم برای مشاهده در موبایل طراحی شده است برای مشاهده بهتر دگمه تمام صفحه را پائین صفحه بزنید.

فیلم دوم راجع به گزارشات ویژه محله ما هست:

نویسنده:وحید قائم مقامی تاریخ: یکشنبه, 26 ژوئن , 22
دسته بندی ها:
دیدگاه ها