شهر هوشمند – شهر داده

ماژول دستگاههای اعلان حریق در 125 یار

شهر هوشمند با ستونی از داده ها تشکیل می شود و تجربه ای که در کشورهای پیشرفته موجود است نشان می دهد که چنانچه مرکز پیام آتش نشانی دسترسی به اطلاعات کامل ساکنین ساختمان و تجهیزات اعلان و اطفاء حریق داشته باشد 30 درصد حریق ها حتی قبل از رسیدن ماشین آتش نشانی با راهنمائی صحیح توسط مردم قابلیت خاموش شدن دارند. ما در ماژول اعلان حریق سعی کردیم این تجربه موفق را برای آتش نشانی های کشور پیاده سازی کنیم.

نویسنده:وحید قائم مقامی تاریخ: دوشنبه, 5 سپتامبر , 22
دسته بندی ها:
دیدگاه ها