فرق میان بیت (bit) و بایت (Byte) چیست؟

فرق میان بیت (bit) و بایت (Byte) چیست؟

تفاوت میان بیت (bit) و بایت (Byte) چیست؟

هر بایت (Byte) برابر 8 بیت (bit) است. بیت را با حرف b کوچک انگلیسی نمایش و به صورت Kbps (کیلو بیت در ثانیه) استفاده می کنند و بایت را با حرف B بزرگ انگلیسی و به صورت KBps (کیلو بایت در ثانیه) .

سرویس های ارائه شده توسط شرکت های اینترنتی بر حسب بیت یا بایت هستند؟

سرعت سرویس های ارائه شده توسط شرکت های اینترنتی به صورت Kbps (کیلو بیت در ثانیه) یا Mbps (مگا بیت در ثانیه) می باشند.(مثال 512Kbps کیلو بیت بر ثانیه یا 16Mbps مگابیت بر ثانیه)


تعرفه های اینترنتی
شرکت ساتیا را از طریق لینک های زیر ملاحظه فرمائید :

Wireless ، ADSL ، TD-LTE

چرا وقتی دانلود می کنم سرعت دانلودم خیلی کمتر از سرعت سرویس من هست؟

بسیاری از نرم افزار های مدیریت دانلود (IDM و …) سرعت دانلود شما را بر حسب کیلو بایت بر ثانیه یا مگابایت بر ثانیه نمایش می دهند پس سرعت دانلود شما در زمان استفاده از نرم افزار های مدیریت دانلود (IDM و …) باید ضربدر 8 شود تا به سرعت سرویس خریداری شده از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت تبدیل شود.

به فرض مثال برای سرعت ۵۱٢Kbps (پانصد و دوازده کیلو بیت در ثانیه) سرعت دانلود چقدر هست؟

 سرعت‌های نمایش داده شده در زمان دریافت فایل از اینترنت برای سرویس‌ 512Kbps معادل ۶۴KBps (شصت و چهار کیلو بایت در ثانیه) می باشد. (سرعت سرویس خریداری شده توسط شما تقسیم بر 8 می شود تا سرعت دانلود شما مشخص شود)

تفاوت سرویس اشتراکی با اختصاصی در چیست؟

سرویس های اشتراکی با سرویس های اختصاصی متفاوت اند و کاربران قبل از خرید این سرویس ها باید به تفاوت موجود در آنها توجه کنند.

به‌طور کلی سرویس‌های اینترنتی به دو دسته اشتراکی Sharedو اختصاصی Dedicated تقسیم می­شوند که کاربران حقیقی و حقوقی (کاربران خانگی یا شرکت‌ها و سازمان‌ها) بر حسب نوع نیاز و میزان استفاده خود، می‌توانند هر یک از این سرویس‌ها را با سرعت‌‌های متفاوت دریافت و بر اساس اشتراکی و اختصاصی بودن آن به شکل متفاوتی استفاده کنند.

با توجه به مصوبه ۱۵٢ کمیسیون سازمان تنظیم مقررات رادیویی که نهاد متولی و ناظر بر اینترنت در کشور است، کلیه شرکت‌های اینترنتی موظف هستند که سرویس‌های اشتراکی خود را با ضریب ۱ به ۸ و سرویس‌های اختصاصی خود را با ضریب ۱ به ۱ میان کاربران به اشتراک بگذارند.

این بدان معناست که زمانی که یک مشترک خانگی سرویس اشتراکی ۱٢۸Kbps (یک‌صد و بیست و هشت کیلو بیت در ثانیه) از شرکت خدمات‌دهنده اینترنتی خود دریافت می‌کند، پهنای باند این سرویس با توجه به ماهیت اشتراکی بودن آن، حداکثر با ۸ کاربر دیگر به اشتراک گذاشته شده و سرعت استفاده از سرویس این مشترک در ساعات پر مصرف ممکن است تا یک هشتم سرعت اولیه سرویس کاهش یافته و به ۱۶Kbps (شانزده کیلو بیت در ثانیه) برسد. البته گفتنی‌ست که اکثر سرویس‌دهنده‌های اینترنتی با توجه به لزوم افزایش رضایت مشترکین اصل خود را بر این گذاشته‌اند که سرویس‌های اشتراکی را نیز همچون سرویس‌های اختصاصی به مشترکین ارایه کنند.

 

نویسنده:مهدی میرزایی تاریخ: سه‌شنبه, 19 اکتبر , 21
دسته بندی ها:
دیدگاه ها