راهنمای نصب و کانفیگ مودم IP-Link

کانفیگ مودم IP-Link

راهنمای نصب و کانفیگ مودم IP-Link

ورود به کنسول مودم

IP این مودم به صورت پیش فرض 192.168.1.1 است.

برای وارد شدن به کنسول مودم یک صفحه مرورگر ( Internet Explorer یا Firefox یا …) باز کرده و در قسمت Address Bar آن، 192.168.1.1 را وارد کنید.
در این مرحله برای وارد شدن به کنسول، در قسمت admin , UserName و در قسمت admin, Password را وارد کنید.

ورود به مودم IP-Link

Device Info
در این صفحه در قسمت Device Info همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید، می توان مقادیر زیر را مشاهده کرد.
1.UPTIME مودم

2 .ADSLMODE و میزان UP شدن مودم
DNS .3

4. GW , IP مودم

صفحه مودم IP-Link

تنظیمات مودم برای اتصال به اینترنت از طریق Wizard
پس از انتخاب سربرگ Wizard ، صفحه زیر ظاهر میشود. تنظیمات را به صورت زیر انجام داده سپس بر روی Next کلیک کنید.

VPI : 8
VCI : 35
Encapsulation : LLC/SNAP
Connection Mode : PPPOE
شناسه کاربری: User Name
رمز عبور: Password

تنظیمات اینترنت مودم IP-Link

در صفحه ی بعدی تنظیمات مربوط به وایرلس مودم میباشد.
مانند شکل زیر تنظیمات را انجام داده و Next کنید.در این مرحله مودم ریبوت می شود.

تنظیمات وایرلس مودم IP-Link

تنظیمات مودم برای اتصال به اینترنت
برای انجام تنظیمات مودم بر روی گزینه Setup و سپس WAN کلیک کنید.
VPI=8 و VCI=35
Encapsulation: LLC
Channel Mode: PPPoE
Enable NAPT: Enable
رمز عبور: Password

شناسه کاربری: User Name
تنظیمات بالا را انجام داده و سپس بر روی Add کلیک کنید.

کانفیگ مودم IP-Link

نظیمات وایرلس
برای انجام تنظیمات وایرلس بر روی گزینه Setup و سپس WLAN کلیک کنید.
گزینه Disable Wireless Lan Interface غیر فعال باشد ( در صورت فعال بودن وایرلس مودم غیر فعال
میشود)
الزام به توضیح است که در این قسمت می توانید به صورت دستی نیز Channel وایرلس خود را تغییر دهید.
تغییر Channel در زمان هایی به کار برده می شود که فرکانس ارتباط وایرلس با دیگر فرکانس های موجود در محیط تداخل داشته باشد و همین امر باعث قطعی شبکه وایرلس و یا تضعیف فرکانس آن شود.
نام شبکه وایرلس در قسمت SSID به صورت پیش فرض انتخاب شده است . شما میتوانید به جایاین نام ، از اسامیدلخواه برای شبکه وایرلس خود استفاده کنید.

تنظیمات کامل وایرلس مودم IP-Link

در صورتی که بخواهید بر روی شبکه وایرلس خود پسورد بگذارید واین امکان را فراهم سازید که هیچ شخصی بدون داشتن پسورد نتواند به شبکه وایرلس شما کانکت شود میتوانید گزینه Security شوید.
SSID Type را ROOT قرار دهید.
شما میتوانید به صورت اولین پیشنهاد نوع Security در حالت -WPA-Personal انتخاب بفرمایید.
در قسمت Pre-Shared Key ، یک پسورد 10 تایی وارد کنید. (پسورد مورد نظر حداقل 8 کاراکتر و میتواند ترکیبی از حروف و اعداد نیز باشد.)
سپس بر روی گزینه Apply کلیک کنید.

رمزگذاری وای فای مودم IP-Link

تنظیمات DMZ , Port Forwarding
برای تنظیم DMZ بر روی مودم IPlink کافیست به سر برگ Advanced رفته و DMZ Enable را فعال کرده و در قسمت DMZ Host IP Address ، مربوط به Server داخلی که قرار است سرویس روی آن ارائه شود را وارد کنید.

لیست کانکشن های مودم IP-Link

برای تنظیم PF در سربرگ Advanced به قسمت Virtual Server رفته و تنظیمات را مطابق زیر انجام دهید.
در قسمت Protocol نوع پرتوکل را مشخص کنید.
WAN Port پورتی است که قرار است درخواست از طریق این پورت از اینترنت به سمت DSL CPE ما ارسال شود.
LAN Open Port پورتی که قرار است درخواست از طریقاین پورت از CPE DSL به سمت شبکه داخلی شما ارسال شود.
در قسمت Lan IP Address , IP Address مربوط به Server داخلی که قرار است سرویس روی آن ارائه شود را وارد کنید.

مودم IP-Link

نویسنده:مهدی میرزایی تاریخ: دوشنبه, 13 سپتامبر , 21
دسته بندی ها:
دیدگاه ها